Celali (Anadolu) İsyanlarının Nedenleri Devlet ve eyalet yönetimlerinin bozulması, Ekonomik durumun kötüleşmesi, Verginin ağırlaşması sonucu köylünün tarım yapmayı bırakması, Eyaletlerde görevli idarecilerin keyfi davranışları, Tımarlı Sipahilerin ihmal ... devamı