İnsanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, doğal ve kültürel ortama çevre denir, insanların etkilediği ancak değiştirmediği alanlar doğal çevre (bozulmamış çevre), toplumun ... devamı