Tarihçiler olayların gerçekleşme zamanlarını ait oldukları dönem içerisinde daha kolay değerlendirebilmek için her yüz yıllık döneme