Yüce Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmış, ona değer vermiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle