Yüce Allah, insanı üstün bir varlık olarak yaratmış, ona değer vermiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık... Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik, yine onları yarattıklarımızın birçoğundan ... devamı