Devlet Yönetimi ve Ordu: Sümerler başlangıçta tapınakların etrafında kurulan küçük şehir devletleri halinde yaşamış ve bu