A) TOPLU YERLEŞME Genellikle düz arazilerde görülürler. Su kaynaklan sınırlı olduğu için akarsuların geçtiği bölgelerde kurulmuşlardır.