A) TOPLU YERLEŞME Genellikle düz arazilerde görülürler. Su kaynaklan sınırlı olduğu için akarsuların geçtiği bölgelerde kurulmuşlardır. Evler birbirine yakın ve toplu haldedir. Köyler genellikle bir meydan ve bunun çevresinde toplanmıştır. Türkiye’de en ... devamı