Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri: Cumhuriyetçilik; cumhuriyeti benimsemek ve onu savunmaktır. Cumhuriyet; bir devlet yönetim biçimidir. Cumhuriyetçilik ilkesi