Türkiye Selçuklularında hukuk Şer’i ve Örfi olarak ikiye ayrılıyordu. Şer’i davalara bakan kadıların başında Kadi’l Kudat, Örfi