Türkiye Selçuklularında hukuk Şer'i ve Örfi olarak ikiye ayrılıyordu. Şer’i davalara bakan kadıların başında Kadi'l Kudat, Örfi davalara bakanlara ise Emir-i Dad denilmiştir. Askeri davalara ise Kazaskerler bakmıştır. Kadıları hükümdar veya vezir atardı. Selçuklular ... devamı