Davranışçılar insanın iç yaşantılarıyla, yani neler duyup düşündüğüyle ilgilenmezler. Çünkü bunlar sübjektif yaşantılardır. Oysa insanın neler yaptığı; nasıl bir eylemde bulunduğu yani fiziksel davranışları nesnel olarak gözlemlenebilir. Bu yaklaşımda dış ... devamı