Dünya üzerinde başlangıç meridyeninden başlayarak doğu ve batıya doğru 12 saat hareket edildiğinde 180° derece doğu-batı