İnsanın yaşadığı meskenle birlikte, yaşadığı ve yararlandığı alanın tümüne birden yerleşme adı verilir. İnsan doğal çevreden