Zaman kavramı ve Türklerin kullandıkları takvimler ile ilgili anlatılanların dışında bu konuları tamamlayan ve öğrenilmesi gereken