"devlet" için bulunan başlıklar

Edirne Vakası Nedir – Edirne Vakası Sonucu

Edirne Vakası Hakkında Bilgi (1703): 3.Ahmet‘ten önce Osmanlı Devleti‘ni 2. Mustafa yönetmekteydi. 2. Mustafa saltanatın İlk yıllarında

4. Mehmet Dönemi Islahat Çalışmaları

Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları: Mehmet‘in sadrazamlarından olan Tarhuncu Ahmet Paşa genel olarak maliye alanında ıslahatlar yapmıştır,

Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı Devleti

Gelişen Avrupa Karşısında Osmanlı Devleti: Avrupa‘da Rönesans, Reform hareketleri ve Coğrafi Keşifler sosyal ekonomik, kültürel alanlarda

Eyalet İsyanlarının Nedenleri – Sonuçları

XVII. yüzyılda Eflak, Boğdan, Erdel, Yemen, Bağdat ve Kırım gibi Osmanlıya bağlı eyaletlerde çıkan isyanlardır. Eyalet

4. Murat Dönemi Önemli – Siyasi Olayları

IV.Murat Dönemi (1623-1640): Genç Osman’ı tahttan indirenler, I. Mustafa’yı padişah yapmışlar (1622-1623), ancak akli dengesi yerinde

Türkiye Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi

Türkiye Selçuklularında devlet teşkilatında Büyük Selçuklular örnek alınmıştır. Bunun sonucunda veraset anlayışı hükümdarlık alametleri hükümdarın sorumlulukları,

Laikliği Doğuran Nedenler Nelerdir

Fransızcadan dilimize geçen laik kavramı, dinî kuruluşların otoritesinin ve rahipler sınıfının dışında yer alan kişi demektir.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık

DEVLET TEŞKİLATI: Selçuklular, Müslümanlığı kabul ettikten sonra eski Türk kültüründen İslam’a aykırı olmayan anlayışları İslam’a uyarlayarak

Türk Dünyası ve Türkiye Tarihi ile İlgili Kavramlar

ALPEREN: Horasan’dan Anadolu’ya gelip İslamı yayan dervişler. ATABEY: Selçuklularda şehzadeyi yetiştiren devlet adamı. BEDESTEN: İçinde eşya

Karahanlılar Devleti Özellikleri – Hakkında Bilgi

Karamanlılar Devleti Uygurların dağılmasından sonra Kartuk, Yağma ve Çiğit Türkleri tarafından Türkistan’da kurulmuştur. Devletin kurucusu Bilge
Attention Required! | Cloudflare

One more step

Please complete the security check to access xrated.phpshelltr.info

Why do I have to complete a CAPTCHA?

Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property.

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.