ALPEREN: Horasan'dan Anadolu'ya gelip İslamı yayan dervişler. ATABEY: Selçuklularda şehzadeyi yetiştiren devlet adamı. BEDESTEN: İçinde eşya alınıp satılan kapalı çarşı. FERMAN: Hükümdar emri. GULAM: Savaşlarda ganimet olarak alınan genç erkek tutsaklar. HASSA: ... devamı