ALPEREN: Horasan’dan Anadolu’ya gelip İslamı yayan dervişler. ATABEY: Selçuklularda şehzadeyi yetiştiren devlet adamı. BEDESTEN: İçinde eşya