Fransızcadan dilimize geçen laik kavramı, dinî kuruluşların otoritesinin ve rahipler sınıfının dışında yer alan kişi demektir. Laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız ... devamı