Devletçilik İlkesinin Özellikleri: Atatürk İlkelerinin biri olan "Devletçilik" bir ekonomi tercihi ve siyasetidir. Bu liberalizmden ayrı bir ekonomik rejim olduğu gibi, bütün üretim araçlarını devletin elinde bulunduran sosyalizmden de ayrı bir rejimdir. Bu devletçilik anlayışı ... devamı