Devletçilik İlkesinin Özellikleri: Atatürk İlkelerinin biri olan “Devletçilik” bir ekonomi tercihi ve siyasetidir. Bu liberalizmden ayrı