2. Göktürk Devleti Özellikleri (682 – 741): Türklerin Çin esaretindeki hayatı 50 yıl kadar sürmüştür. Bu