MANDA YÖNETİMİ (GÜDÜM): Milletler Cemiyeti’nin (1919-1945) eskiden sömürge olan bir yeri yönetme yetkisini üyesi olan güçlü (emperyalist)