John Deney ve Pragmatizm: John Dewey(1859-1950), yirminci yüzyılın eğitiminde çığır açmış olan bir pedagogtur. Dewey, felsefenin değişen dünyaya uyarak yaşamı, siyaseti, yapıp etmeleri konu edinmesi ve "düşünce'ye farklı açıdan yaklaşması görüşündedir. Ona göre bir ... devamı