Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle başlayan devirlere “tarih devirleri” denir. Tarih devirlerinin ayrılmasında dünyayı etkileyen (evren-sel) önemli