Sümerlerin yazıyı icat etmesiyle başlayan devirlere “tarih devirleri” denir. Tarih devirlerinin ayrılmasında dünyayı etkileyen (evren-sel) önemli toplumsal ve siyasi olaylar dikkate alınmıştır. Tarihin çağlara ayrılmasında ve bu çağların da birbirinden kesin çizgilerle ... devamı