Atatürk din öğretiminin okullarda verilmesi gerektiğini, “… Bizde ruhbanlık (özel bir din adamları sınıfı) yoktur, hepimiz