Laiklik, din ve vicdan hürriyetinin garantisidir. Çünkü laik bir devlette din ve devlet işleri birbirinden ayrı