Din, Tanrıcı ve Tanrı'yla ilişkisi içinde evreni, toplumu ve bu arada insanı açıklayan inanç sistemidir. Buna bağlı olarak din, Tanrı inancına dayanır ve insanın iç yaşayışıyla toplumsal yaşamı düzenler. Dindeki bilgi Tanrı'ya dayanır; O'nun mutlak gerçekliği her şeyi ... devamı