Türkiye Selçukluları ye Anadolu’da kurulan beylikler bilime ye sanata önem verdiler. Türkiye Selçuklularının bilim ve sanat