Din, İçtimaî (sosyal) bir müessesedir. Târihî, insanlık târihine eşittir. Yani yeryüzünde insan varolalıberi din de varolagelmiştir. Târihin hiçbir devrinde, hiçbir çağında cemiyetler milletler topyekûn dinsiz olmamışlardır. Dün olduğu gibi bugün de dünyanın hiçbir ... devamı