Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde ülke Rumeli ve Anadolu olmak üzere iki eyalete (beylerbeyliği) ayrılmıştır. Ancak sınırların