Osmanlı merkez teşkilatının en önemli bölümü ilk kez Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun’dur Divan, devlet ve ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim organı ve hukuksal sorunların nihai çözüme kavuşturulduğu en yüksek mahkemedir. ... devamı