Barınma: Orman ve tarım alanlarının yerleşime açılarak bozulması Beslenme: Aşırı tüketimin doğal kaynakların azalmasına neden olması