İnanç, yol, hâl ve gidiş gibi anlamlara gelen din; doğaüstü bir varlığa inanmayı ve ona sığınmayı