İnanç, yol, hâl ve gidiş gibi anlamlara gelen din; doğaüstü bir varlığa inanmayı ve ona sığınmayı ifade eder. İnsanlar yaratılışlarının bir gereği olarak doğaüstü bir varlığa inanma, ona güvenme ve sığınma ihtiyacı hissetmiştir. Ayrıca ölüm, felaket, hastalık, ... devamı