Bilgi kuramının soruları, hemen hemen bütün felsefe sorularında olduğu gibi "pratik yönelmelerin ötesinde" yer alan sorulardır. Herhangi bir eylemle doğrudan doğruya ilişkisi yoktur. Örneğin; "Okulumuzun kütüphanesinde felsefeyle ilgili bir kitap var mı?" sorusuna cevap vermek ... devamı