Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette Allah’a dua edilmesinin öğütlenmesi ve dua örneklerinin yer alması, Peygamberimizin dua ile ilgili söz ve uygulamaları, İslam dinini kabul etmiş toplumlarda dua etmeye özel bir önem verilmesine yol açmıştır. Müslüman toplumlar Kur’an ve ... devamı