Geçmişte Dünyanın şekline dair çok farklı görüşler öne sürülmüşse de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünyanın