Geçmişte Dünyanın şekline dair çok farklı görüşler öne sürülmüşse de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Dünyanın hiçbir geometrik şekle tam olarak benzemediği anlaşılmıştır. Bu farklı şekli açıklamak için uzaydan yapılan ölçümler sonucunda (engebeler ... devamı