Osmanlı kültürünün oluşmasında ilk Türk devletlerinden beri süregelen Türk töresi, İslam inancı ve egemenlik altına alınan