Osmanlı kültürünün oluşmasında ilk Türk devletlerinden beri süregelen Türk töresi, İslam inancı ve egemenlik altına alınan ülkelerin kültürleri etkili olmuştur. Yazı, Dil ve Edebiyat: Osmanlılar Arap alfabesini kullanmış, resmi dil olarak da Türkçe'yi benimsemişlerdir. ... devamı