Tasavvufi düşüncede var olan her şeyde Allah’ın cemal (güzellik) sıfatından bir parça vardır. Bu yüzden yaratılmış cümle varlık, yaratılması itibarıyla sevilmeye layıktır. Fakat sevgiyle yönelinmesi gereken asıl varlık ise Allah’tır. Çünkü yaratılmış ... devamı