Felsefe terimini ilk kez, İlkçağ’ın ünlü düşünürlerinden Pythagoras'ın kullandığı ileri sürülür. Felsefe, insanın kendisi, yaşamı, içinde yaşadığı toplum ve evren üzerine düşünme etkinliğinin sonucunda ortaya çıkmış olan bir disiplindir. Felsefe sözcüğünün ... devamı