Belli bir devirde, ortak bir estetik, düşünce ve sanat gayesi çevresinde bir araya gelen yazıcı ve şairlerin üslup, duygu ve fikir itibariyle birbirlerine az çok benzer özellikler ve nitelikler taşıyan eserler vermeleri ile ortaya çıkan anlayışlara edebiyat akımı adı ... devamı