Belli bir devirde, ortak bir estetik, düşünce ve sanat gayesi çevresinde bir araya gelen yazıcı ve şairlerin