Klasisizm, nasıl mutlak krallığın eseri ise Romantizm de ona tepki olan hürriyet, demokrasi ve biraz da başıboşluk özleyişlerinin eseridir. Fransız İhtilali ve daha önce onu hazırlayan aydınlık dönem düşünceleri, despotik (mutlakiyetçi) yönetimi çözmüş; kilise ve sarayın ... devamı