Edirne Vakası Hakkında Bilgi (1703): 3.Ahmet'ten önce Osmanlı Devleti'ni 2. Mustafa yönetmekteydi. 2. Mustafa saltanatın İlk yıllarında "Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir." Anlayışı ile hareket ederek ordunun başında seferlere katılırken, 1699 Karlofça ... devamı