İslamiyet’in ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında okuma yazma bilen kimselerin sayısı oldukça azdı. Bu nedenle Peygamberimiz Müslümanların