İslamiyet'in ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında okuma yazma bilen kimselerin sayısı oldukça azdı. Bu nedenle Peygamberimiz Müslümanların eğitim öğretim düzeyinin yükselmesi için çaba harcadı. Hicret’ten sonra Medine’de ilk iş olarak Mescid-i Nebi’yi yaptırdı. Bu ... devamı