– Osmanlı Devleti’nde yönetim, İslam hukukuna dayanıyordu. Bu esaslara ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneği ve