Hattatlık: Güzel yazı yazma sanatıdır. Çinicilik: İlk merkezleri İznik ve Kütahya’dır. Osmanlılarda insan figürü, daha çok