Hattatlık: Güzel yazı yazma sanatıdır. Çinicilik: İlk merkezleri İznik ve Kütahya’dır. Osmanlılarda insan figürü, daha çok minyatür tekniği içinde kullanılmıştır. Bilgi Notu: Fatih İtalya'dan getirdiği Bellini adlı ressama ilk kez portresini yaptırmıştır. XVI. ... devamı