Mezopotamya’nın güney doğusuna tarihte Elam denilmektedir. Elamlılar Güneydoğu Mezopotamya’da hüküm sürmüşlerdir. Elam medeniyeti Sümerler ve Akadlar ile