661 yılında Hz. Ali Hariciler tarafından şehid edilince, Küfeliler oğlu Hz. Hasan’ı halife ilan ettiler. Muaviye’nin