661 yılında Hz. Ali Hariciler tarafından şehid edilince, Küfeliler oğlu Hz. Hasan'ı halife ilan ettiler. Muaviye'nin de Şam'da siyasi varlığını devam ettirmesi Müslümanların yeniden savaş yapma ihtimalini ortaya çıkardı. Ancak Hz. Hasan daha fazla müslüman kanının ... devamı