Natüralizm XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan ve edebiyata gözlemle birlikte bilimsel deney uygulamasını da getiren bir akımdır. Realizmin uzantısı olan bu akımın oluşmasında bu yüzyılda çeşitli buluşların ve kimya, fizik, fizyoloji, biyoloji ... devamı