Natüralizm XIX. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkan ve edebiyata gözlemle birlikte bilimsel deney uygulamasını da