Edindiğimiz bilgilerin duyu ve algıdan ortaya çıktığını, deneyden türediğini ve aklımızda doğuştan gelen hiçbir bilgi, düşünce ve ilke bulunmadığını ileri süren bir akımdır. "Bilginin kaynağı nedir?" sorusunu deneme (empeira) diye cevaplamıştır. Bu yaklaşıma "Ada ... devamı