Endülüs Emevileri Hakkında Bilgi  (756 - 1031): Emevilerin yıkılması sonucu ülkedeki tüm kontrol İspanya'daki topraklar hariç Abbasi Devleti'nin eline geçti. Emevi ailesinden olan Abdurrahman Abbasi'lerden kaçarak İspanya'ya gelmiştir. Buradaki Müslümanların kendisini halife ... devamı