Endülüs Emevileri Hakkında Bilgi  (756 – 1031): Emevilerin yıkılması sonucu ülkedeki tüm kontrol İspanya’daki topraklar hariç