IV. Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Avusturya Siyaseti: Zitvatoruk Antlaşması ile sağlanan barış uzun süre devam etti. Fakat Erdel Beyi Rakoçi 1658'de. isyan etti. Bu isyan Köprülü Mehmet Paşa tarafından bastırıldı; Rakoçi ise Avusturya'ya sığındı. Avusturya'nın Erdel ... devamı