IV. Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti’nin Avusturya Siyaseti: Zitvatoruk Antlaşması ile sağlanan barış uzun süre devam etti.