Hadesten taharetin ikinci şekli, gusüldür. Bu da, gerektiğinde ağız ve burun içi ile vücudun tamamını temiz