Hadesten taharetin ikinci şekli, gusüldür. Bu da, gerektiğinde ağız ve burun içi ile vücudun tamamını temiz su ile yıkamaktır. Gusül, Kitap, Sünnet ile sabit bir farzdır. Hiçbir İslâm bilgini, guslün farz oluşu konusunda ayrı bir görüş bildirmemiştir. Nitekim Yüce Allah ... devamı