Bu bölümde M.Ö. II. binden M.Ö. VI. yüzyıla kadar Türkiye’de devlet kurmuş olan uygarlıkların kültür ve medeniyeti hakkında bilgiler verilmektedir. Eski Anadolu Uygarlıklarında Devlet Yönetimi Anadolu’da kurulan devletler ilk dönemlerinde genellikle feodal beylikler halinde ... devamı