Bu bölümde M.Ö. II. binden M.Ö. VI. yüzyıla kadar Türkiye’de devlet kurmuş olan uygarlıkların kültür ve